Bilbatterier

Energi från Vianor

Batteriet uppmärksammas oftast först då när bilen inte startar. Har du problem med batteriet hittar du proffshjälp på Vianor. Vi säljer bilbatterier från de vanligaste tillverkarna. Det är främst bilmodellen som bestämmer vilken typ av batteri man ska ha och priset samt kvaliteten går vanligtvis hand i hand.

Batteri utan bekymmer

Ett batteri kräver vanligtvis inte mycket service och dess livslängd kan förlängas genom att hålla det rent samt genom att kontrollera vätskenivån då och då. Ett batteri som inte sitter i bilen ska förvaras i torrt och svalt utrymme, i rumstemperatur. Då måste batteriet laddas fullt efter 6 månader. Bilbatteriet byts ut genom att först försiktigt lossa jordningskabeln (negativ pol) och sedan strömkabeln (positiv pol). Innan du fortsätter arbetet kontrollera att kablarna inte har kontakt med batteriets poler. Därefter kan du lossa batteriets fästen och försiktigt lyfta ut det. Om du ändå råkar få batterivätska på dina händer ska du omedelbart skölja bort den med mycket vatten. Kontrollera att det nya batteriet har rätt spänning innan du monterar det. Därefter kan du spänna fast batteriet med fästen och skruva fast kablarna, först strömkabeln och sedan jordningskabeln. Till sist starta bilen för att kontrollera att batteriet fungerar som det ska.

Bilbatterier är miljöfarligt avfall

Ett batteri behöver vatten för att fungera. Får låg vätskenivå kan innebära att det blir fel i bilens laddningssystem och batteriet laddas för mycket. Även skador på batteriets hölje kan påverka vätskenivån. När batteriet börjar fungera dåligt kontrolleras först dess ålder. Batteriets tillverkningsår kan anges med tre siffror på dess negativa pol eller på ett klistermärke. Ett gammalt batteri som trots laddning är dåligt måste bytas till ett nytt. Man måste komma ihåg att ett batteri innehåller svavelsyra och klassas som farligt avfall. Därför måste gamla bilbatterier tas om hand på rätt sätt. Vi på Vianor ser till att ditt gamla bilbatteri skickas till återvinningen.