Hjulinställning

Hjulinställning görs för att säkerställa att fordonets hjul ställs i optimal position, enligt biltillverkarens specifikationer.

Dina fördelar

  • Man undviker snedslitage, minskar bränsleförbrukningen, och ger bilen säkrare köregenskaper – med regelbunden hjulinställning sparar man pengar och man kan köra bilen effektivt och säkert.
  • Om bilen drar till höger eller vänster medan man kör, likaså vibrationer i ratten vid högre hastigheter så kan en hjulinställning vara nödvändig för att inte påverka de olika fordonskomponenterna, styrning, fjädring, däck etc. negativt.
  • Märker man att bilen drar till höger eller vänster och vibrerar i ratten vid hög hastighet så bör en hjulinställning göras snarast.

Service som ingår

  • Hjulinställningsprotokoll
  • Däckstatuskontroll
  • Däcktryckskontroll – rätt lufttryck
  • Kontroll av väsentliga delar på bilen (diagnoskort)

Tillägg/Säljs separat

  • Hjulbalansering
  • Övrigt servicearbete samt reservdelar