Oljor och oljebyten

Snabbt oljebyte på Vianor!

Oljans syfte är att smörja motorn och hindra att den slits snabbt. Därför är oljebytet en av bilens viktigaste serviceåtgärder. Utan olja skapas friktion och motorn riskerar att haverera om temperaturen blir för hög. När motorn är i gång skapas förbränningsrester från bränslet och metallpartiklar som blandas med oljan. Dessa försämrar oljans smörjegenskaper och sliter motorn. Därför är det viktigt att regelbundet byta olja för att motorn alltid ska ha ren olja som smörjer bra. Oljebyte bör göras efter 1000-1500 mil och det bör göras när motorn är varm. Nästan alla Vianor anläggningar kan utföra oljebytet för personbilar och lätta lastbilar. 

Hur görs ett oljebyte

När oljan ska bytas skruvas oljepluggen ur och den gamla oljan rinner till en behållare. Sedan skruvas oljefiltret av och man kontrollerar att filtrets gummitätning inte har fastnat på motorn. Därefter skruvas det nya oljefiltret fast. När all gammal olja har runnit ut ska oljepluggens tätning kontrolleras och bytas ut vid behov. Därefter skruvas pluggen fast, ny olja hälls i motorn och oljenivån kontrolleras. Sedan startas motorn som får gå några sekunder tills oljetrycket normaliseras och kontrollampan släcks. Till sist är det bra att kontrollera oljenivån ännu en gång. Det går även att suga ut den gamla motoroljan. Detta rekommenderas för vissa bilmodeller. Det finns syntetisk olja (konstgjord), mineralolja eller halvsyntetisk olja.

 

Vianor tar hand om gamla oljan och oljefiltret

Den gamla motoroljan och oljefiltret är farligt avfall. Vianor tar hand om dessa avfall på rätt sätt.