Originalservice

Vi utför originalservice på din bil enligt biltillverkarens underhållsprogram för just din bilmodell. Bilens serviceintervall baseras på antal köra kilometer eller tidsberoende intervall. När du bokar originalservice hos Vianor är din bil i trygga händer. Har din bil nybilsgaranti så fortsätter den att gälla efter utförd service. Vi använder originalklassade reservdelar.

Fördelarna för dig

  • Din bils nybilsgaranti fortsätter att gälla när biltillverkarens underhållsprogram följs och originalklassade reservdelar används.
  • Har din bils nybilsgaranti gått ut så bibehåller du ett högt andrahandsvärde när bilen fortsätter servas enligt biltillverkarens underhållsprogram.
  • Dokumenterad service med stämpel i serviceboken alt. digital servicebok.
  • 1 års kostnadsfri vägassistansförsäkring ingår.

I tjänsten ingår

  • Service och reservdelar enligt biltillverkarens underhållsprogram. Baseras på antal körda kilometer eller tidsberoende intervall.
     

Priset för originalservice baseras på de servicepunkter som defineras i varje fordons underhållsprogram och de reservdelar som behövs.

Klicka här om du vill få prisförslag på din kommande service.