Regummeringstjänster

Regummeringen av tunga däck ingår i vårt serviceutbud. Vi utvecklar vårt servicekoncept ständigt både när det gäller maskiner och personal. Tillsammans med Nokian Heavy Tyres utvecklar vi slitbanor särskilt för nordiska förhållanden.

Utöver Nokian Noktop ingår i vårt sortiment även många andra slitbanor för olika användningsändamål. På vår regummeringsprislista finns mer information om våra slitbanor och dimensioner. 

 

 
 
 
 
Noktop 21 EM
Hållbar special-
vinterregumering
för arbets
-maskiner
Noktop 80   
Hållbar året
runt regum-
mering för
schaktmaskine
Noktop 82
Hållbar
regummering för
hjullastare och
schaktmaskiner
Noktop 84
Hållbar året
runt regummering
med goda rensnings
-egenskaper
för schaktbruk
Noktop 86
Utmärkt grepp
och hållbarhet
för schaktbruk
Noktop 88
Hållbar året
runt regummering
för arbetsmaskiner

Prislistor

Läs mer:

Verkstäder
Företagskunder

Noktop regummeringsmaterial