36 år i däckbranschen – en titt i backspegeln och en spaning in i framtiden

Juha Lehtinen, ett däckproffs med mångårig erfarenhet, lämnade Vianor vid årsskiftet för att gå över till jordbruk. Vi frågade hur det känns efter de första lediga månaderna och växlade några ord om såväl däckbranschen, hans eget förflutna som framtiden.

”I däckbranschen stannar man i allmänhet länge. Vissa gör bara en kort vända, men merparten stannar och däck blir karriären i livet,” säger Lehtinen. Han vet vad han talar om, efter totalt 36 år i branschen.

Lehtinen, som hade studerat lantbruk, inledde sin däckbana som lantbruksexpert på Trelleborgs importavdelning. Ursprungligen var tanken att fåsidoinkomster till jordbruket, men när jag efter ett drygt år fick möjlighet att börja leda däckenheten, drogs jag med i den här världen och företagslivet.

Mycket har förändrats i däckbranschen sedan Lehtinen började i mitten av 1980-talet. Fram till dess hade merparten av däckverkstäderna varit små, privata hallar där ägaren sålde och monterade däcken. Däcktillverkarna ägde ännu inte distributionen. Småningom började man tala om att däckverkstäderna borde ha en försäljning där produkterna visas upp, och tanken om kedjor började ta form. En omvälvning började i branschen.

”Samhället urbaniserades, konsumenterna förändrades, och däckverkstäderna följde efter. Man började bygga försäljningslokaler och fundera på en enhetlig framtoning, marknadsföring och logotyper. Man ville ha snygga lokaler där kunderna kunde köpa däck också -  klädda i finkostymen. Även datakommunikationen utvecklades.”

Samarbete grunden för både bygget av kedjan och kundrelationerna

Lehtinen var en av de första som anställdes av Vianor när kedjan började byggas vid millennieskiftet. I arbeten med tunga däck och övriga arbetsuppgifter blev det sammanlagt 21 år på Vianor.

”Bygget av kedjan tillsammans med ägaren, dvs. Nokian Renkaat var intressant. Eftersom Vianor är en kedja som byggts upp genom köp, krävdes det lång tid och många möten för att få den enhetlig i de olika länderna. Vi hade en god anda, det var roligt att jobba och vi gjorde resultat,” kommer Lehtinen ihåg.

”För en människa med min läggning har det bästa varit att få ha att göra med jobbarkompisarna och kunderna. Mångahanda lustiga tabbar har inträffat med jobbarkompisarna.”

I kundarbetet trivdes Lehtinen särskilt bra med att lösa problem och tillsammans med kunden planera den bästa servicehelheten för respektive kund. Kundupplevelsen och förtroendet har alltid haft hög prioritet för Lehtinen.

”Många aktörer har bra produkter att erbjuda, så det är viktigt att bygga ett fungerande helhetsservicekoncept och att produkterna och tjänsterna håller vad de lovar. Och om de av någon anledning inte gör det, då får kunden inte lämnas ensam utan se till att byta ut produkterna  och hitta nya lösningar .”

Hjulen rullar mer miljövänligt i framtiden

Lehtinen säger att däckbranschens riktning är klar: oberoende av vilken motor maskiner och fordon har kommer man även i fortsättningen behöva däck för att förflytta sig.  Samhällsförändringarna återspeglas även i däckbranschen, så att till exempel miljövärden blir allt viktigare.

”Konsumenthandeln går i den riktningen att kunden inte längre vill ha ”tillräckligt bra”, utan däck som är säkra och miljövänliga samt lätta att få tag på. Bland företagskunderna blir också timresultaten och miljövärdena viktigare, likaså ansvarsfullhet i däckets tillverkning ända från anskaffningen av råvarorna.”

”Inom såväl intelligenta däck som näthandel och tidsbokningar är den aktuella trenden teknikutveckling. Jag tycker ändå att den personliga kontakten spelar en ytterst viktig roll även i fortsättningen.”

Lehtinens egna framtidsutsikter är inte ännu klara, men en medelstor spannmålsgård borgar för att det inte blir brist på sysselsättning.

”Jag har också tidigare låtit saker komma som de kommer i livet, och det har alltid löst sig. Får se vad vårsolen för med sig”, säger Lehtinen.

”Jag önskar kunder och jobbarkompisar en god framtid i däckvärlden. Håll hjulen rullande!”

Artiklar
12.09.2023

Tio tips om hur åkerierna kan minimera sina bränslekostnader

Läs mer
Artiklar
08.09.2023

Se till att dina medarbetare är trygga på vägen - kom ihåg bromsservice och bra däck

Läs mer
Artiklar
05.06.2023

Hur kan fordonsparkens stilleståndstider förkortas? Digital fordonsparkshantering optimerar planeringen

Läs mer

Hur kan vi hjälpa dig?

Tillsammans hittar vi en lösning för just ditt företags behov.