Att spåra din vagnpark ger möjligheter till ökad effektivitet

För de flesta vagnparksoperatörer, oavsett om de har en väg- eller terrängvagnpark, är den kritiska informationen för att öka köreffektiviteten relaterad till fordonets körtid, körsträcka, däcktryck och temperatur.

För de flesta vagnparksoperatörer, oavsett om de har en väg- eller terrängvagnpark, är den kritiska informationen för att öka köreffektiviteten relaterad till fordonets körtid, körsträcka, däcktryck och temperatur.

 

“Information är makt” är ett uttryck som ofta används. För en vagnparksoperatör är information om fordonets användning ett sätt att optimera fordonets nyttjande och livslängd. Utan information om hur och var fordonen används kan man i princip endast observera fordonens skick när de står still. Även då är man begränsad till en visuell kontroll av skicket och muntlig information från förarna om andra eventuella problem som uppstått under körningen.

“Att försöka förbättra vagnparkens användningsgrad och effektivitet med bara den här typen av information är lite som orientering med slutna ögon. Det är väldigt svårt och kommer i bästa fall bara att ge mediokra resultat. När fordonsoperatören känner till detaljerna om fordonsanvändningen kan han eller hon förstå hur symptomen på eventuellt slitage uppstått,” säger Lauri Halme, chef för affärsområde B2B Finland på däck- och bilservicekedjan Vianor.

Oavsett om man kör väg- eller terrängfordon gör denna information att det är möjligt för vagnparksoperatören att minska skadlig användning av fordonet, och i slutänden optimera fordonets användning och livslängd.

Däckspårning är en investering som betalar sig.

När fordonets exakta körtimmar eller körsträcka varje dag är känt är det med en gång möjligt att förutse den framtida användningen av fordonet och planera det nödvändiga regelbundna underhållet. Att också kunna spåra timmarna eller körsträckan för fordonets användning i detalj, inklusive t.ex. rutter och stopp, gör att vagnparksoperatören kan känna sig trygg i att fordonen har använts korrekt och som planerat.

Däcktryck och temperatur är de viktigaste variablerna för att optimera bränsleförbrukning och däckens körsträcka och ger också viktig information för att förhindra däckskador och det oplanerade stopp som till exempel en punktering automatiskt innebär.

“Eftersom däckkostnaderna är en stor del av driftskostnaderna för alla fordonsparker är det en investering att satsa på korrekt däckvård, och det betalas tillbaka i minskade totala kostnader för fordonsparkens drift,” avslutar Halme.

Mer avancerade spårningssystem möjliggör mer detaljerad information för att stödja verksamheten

I de fall vagnparken körs utanför de normala körförhållandena, om den transporterar farligt gods eller om vagnparksoperatören bara vill veta mer om fordonsanvändningen finns det mer avancerade spårningssystem tillgängliga.

Det är möjligt att spåra de incidenter som sker under körningen, som ojämnheter på vägen, snabba accelerationer eller kraftig inbromsning, fortkörning och kurvtagning i hög hastighet som orsakar sidoaccelerationer på lasten. Körbeteendet hos enskilda förare kan spåras med ett lättanvänt föraridentifieringssystem, vilket gör det möjligt att stimulera bra körning,” säger Halme.

Vianor erbjuder flera lösningar för vagnparksspårning i Mobility Care-tjänsten och är redo att ge mer information om olika alternativ och att hitta rätt lösningar för din vagnpark. Kontakta våra experter om du är intresserad av mer information! 

Artiklar
30.11.2023

Ekonomisk elbilskörning sparar pengar för företaget

Läs mer
Regummiering av däck
Artiklar
31.10.2023

Regummerade däck ett kostnadseffektivt och hållbart val

Läs mer
Artiklar
06.10.2023

Så väljer du vinterdäck till tjänstebilar

Läs mer

Hur kan vi hjälpa dig?

Tillsammans hittar vi en lösning för just ditt företags behov.