Däcktips bidrar till att säkra åkrarnas växtstyrka

Regniga vintrar och ökad monokultur i kombination med allt större gårdar och effektivitetstvång ställer allt större krav på markstrukturen. Packningen av marken inverkar direkt på skörden och därmed på jordbrukets lönsamhet. Packning kan dock förebyggas på olika sätt, och däckrelaterade faktorer är en viktig del av detta.

När marken packas ökar dess densitet, varvid porositeten minskar. Porer som är mindre än 0,025 mm i storlek börjar försvinna och bildar inte längre ett varaktigt nätverk i jorden. De fysiska, biologiska och kemiska egenskaperna för tätt strukturerad mark blir ogynnsamma för plantor. Näringsämnen lagras inte i en form som plantor kan tillgodogöra sig, och vattenhanteringen fungerar inte som den ska.

Behovet av mekanisk jordbearbetning och antalet körningar ökar, vilket belastar marken ytterligare. Det ökade maskinaxeltrycket till följd av effektivitetskrav ökar markbelastningen. På grund av packning försvagas plantrötternas tillväxt så att de inte kan växa tillräckligt djupt ned i marken. Samtidigt minskar näringsupptaget. Plantorna ger sämre skördar, både vad gäller kvalitet och kvantitet, vilket innebär att produktionens lönsamhet minskar.

Hur kan man förebygga packning av marken?

Markens växtstyrka kan bibehållas huvudsakligen på tre sätt. En viktig grundläggande åtgärd är att stärka åkerns vattenbehandling med rätt dränage och utformning. Växla grödor. Med lämpligt sjuårigt växelbruk kan markstrukturen bli mer hållbar och dess porositet ökas.

Det tredje sättet att vårda marken har att göra med valet av maskiner och deras totala vikt. Två typer av markpackning till följd av arbete på åkern utmärker sig: Packning av jordmånens undre del, eller lagret under det mekaniska jordbearbetningslagret, vilket orsakas av hög axelbelastning på mycket fuktig mark. Det andra är yttryck, eller packning av markens ytlager till följd av kraftigt däcktryck, låg däckbelastningskapacitet och kontaktytan.

Att välja rätt däck är en lönsam investering

Stomtekniken i jordbruksdäck har utvecklats väsentligt på senare år, och möjliggör nu lägre tryck och större belastning på åkern. Däck med denna nya stomteknik kan också köras fortare vid förflyttning från ett ställe till ett annat under körning till reparationsställe.

Byte till däck med den nya tekniken som är mer flexibla och har högre luftvolymer möjliggör väsentligt lägre lufttryck. Med optimalt däcktryck ökar däckets kontaktyta väsentligt, samtidigt som yttrycket minskar så att körningen på åkern inte skadar markstrukturen.

Vid inköp av däck ska dessas lämplighet för hela användningsområdet beaktas, samt lämpligheten för maskinernas tekniska krav, såsom utväxlingsförhållandet. Därför rekommenderas köpare att ta sig tid vid valet av däck och att ta hjälp av en däckexpert.

Det finns också program på marknaden som gör det enkelt att jämföra däcktätningsrisker och hitta den lämpligaste lösningen för dig. Ett av dessa är Terranimo, som ger en tydlig bild av däckens effekt och tryck på marken när data om däcken, maskinerna och marken anges.

Artiklar
21.03.2023

Vianors omfattande produktutbud erbjuder sommardäck som uppfyller alla behov

Läs mer
Artiklar
16.12.2022

Åkerier kan enkelt spara både pengar och miljö

Läs mer
Artiklar
15.12.2022

Specialdäck gör arbetet mer säkert och effektivt i stadsmiljö

Läs mer

Hur kan vi hjälpa dig?

Tillsammans hittar vi en lösning för just ditt företags behov.