Lantbrukets däckval påverkar både miljön och produktiviteten

Markpackning har en direkt inverkan på grödor och därmed på lönsamheten i jordbruket. Det går att minska markpackningen med hjälp av olika åtgärder och där spelar däcken en viktig roll. Valet av däck till lantbruksmaskiner påverkar både jordmånen och jordbrukets lönsamhet

Jordmånens tillväxtförmåga och sammansättning samt däcken på maskiner som arbetar på åkern är de viktigaste faktorerna som påverkar jordmånen. Det är viktigt att maskinerna som arbetar på åkern inte komprimerar jorden för mycket. När jordens porvolym förblir på en lämplig nivå kan vatten och syre, samt näringsämnen som är viktiga för växter, fästa vid jorden och göras tillgängliga för växter. Sådden har då bästa möjliga förutsättningar att växa och producera maximal skörd.

Maskinernas axelvikt och däcken på maskinerna spelar en viktig roll när det gäller att behålla jordmånens sammansättning på en optimal nivå. Det har en stor inverkan på marktrycket och komprimeringen av jorden. Komprimeringen ökar när lufttrycket i däcken är för högt eller om däcken har för låg bärförmåga eller för liten kontaktyta mot marken.

– Däckens stomkonstruktion och lufttrycket i däcken påverkar markpackningen direkt. Valet av däck och lufttrycket har en stor betydelse för jordmånen och därmed produktiviteten, berättar Martin Karlsson, Segment Sales Manager på Vianor Sverige.

Rätt val av däck är en investering i produktivitet

Vid valet av däck är det viktigt att ta hänsyn till de arbeten som maskinen utför och att de svarar upp på maskinens tekniska krav.

Med nya generationens lantbruksdäck kan man arbeta snabbare, transportera tyngre laster och minska bränsleförbrukningen. Dagens lantbruksdäck har stommar som gör det möjligt att köra på åkern med lågt lufttryck och med tyngre laster. Stomkonstruktionen tillåter också högre hastigheter på transportsträckor mellan fälten utan att lufttrycket behöver justeras.

– Mer flexibla däck med stor luftvolym gör det möjligt att köra med betydligt lägre lufttryck än tidigare. Den här typen av däck ger större kontaktyta mot marken vilket innebär att marktrycket och jordkomprimeringen minskar, säger Martin Karlsson.

Däcken påverkar arbetssäkerheten och effektiviteten

Inför den nya odlingssäsongen är det ett bra tillfälle att kontrollera hur däcken på maskinerna ser ut och om lufttrycket behöver justeras. För slitna däck är olämpliga att använda och de minskar även produktiviteten.

– Däck med slitet mönster fungerar hjälpligt i torra förhållanden men de kan skada sammansättningen av en fuktig jordmån. Det leder till att jorden ger mindre skörd med lägre kvalitet, säger Martin Karlsson.

Mer information:

Vianor AB

Martin Karlsson, Segment Sales Manager, Vianor Sverige, tel. 08-4747425

martin.karlsson@vianor.com

Helene Kohlström, Marketing Manager, Nokian Tyres Sverige, tel. 08-4747447

helene.kohlstrom@nokiantyres.com

Facebook I Instagram I Linkedin

Vianor är en bil-och däckservicekedja som är verksam i 17 länder. Våra anläggningar servar både privat- och företagskunder och vårt mål är att bli branschens mest pålitliga och bekväma samarbetspartner. Vårt nät är starkast i Norden där vi har både egna och partnerägda anläggningar. Vianor tillhör koncernen Nokian Tyres. Läs mer: www.vianor.se

Artiklar
12.09.2023

Tio tips om hur åkerierna kan minimera sina bränslekostnader

Läs mer
Artiklar
08.09.2023

Se till att dina medarbetare är trygga på vägen - kom ihåg bromsservice och bra däck

Läs mer
Artiklar
05.06.2023

Hur kan fordonsparkens stilleståndstider förkortas? Digital fordonsparkshantering optimerar planeringen

Läs mer

Hur kan vi hjälpa dig?

Tillsammans hittar vi en lösning för just ditt företags behov.