Säkra resor – för våra anställda och kunder

Vårt viktigaste löfte till våra kunder är att säkerställa säkra resor. För att kunna ge en utmärkt kundupplevelse måste vi måna om en medarbetarupplevelse av hög kvalitet för hela Vianor-teamet. En viktig komponent i denna höga kvalitet är att se till säkerheten i allt vi gör.

Vårt viktigaste löfte till våra kunder är att säkerställa säkra resor. För att kunna ge en utmärkt kundupplevelse måste vi måna om en medarbetarupplevelse av hög kvalitet för hela Vianor-teamet. En viktig komponent i denna höga kvalitet är att se till säkerheten i allt vi gör. 

Arbetet inom både däck- och bilservice medför stora risker och många aktiviteter innebär till och med fara för livet om de inte genomförs på ett professionellt sätt. Därför är en av de viktigaste prioriteringarna i Vianors verksamhet att säkerställa att våra medarbetare kan lämna arbetet tryggt och säkert varje dag. För att arbetet ska kunna utföras säkert krävs att hela teamet är involverat.

”Nu har vi arbetat systematiskt med att förbättra säkerheten i några år. Det är viktigt att hela teamet är involverat i säkerhetsutvecklingen – inte bara personalen på våra servicecenter utan också medarbetarna i administrationen”, säger Lasse Dahlqvist, EHSQ Manager Vianor AB.

I praktiken innebär det att mekanikerna tar hand om säkerheten i den egna arbetsmiljön och även gör säkerhetsronder genom arbetsområdena en gång i veckan, kontrollerar säkerhetsrelaterade frågor och upprättar förbättringsåtgärder. Kontorspersonalen gör säkerhetspromenader i sina arbetsområden för att stärka säkerhetskulturen genom diskussioner och observationer. Alla olyckor granskas för att identifiera de bakomliggande orsakerna, och de nödvändiga förändringarna av Vianors sätt att arbeta kommuniceras. Alla strukturerade möten inleds med säkerhetsfrågor. Det gäller från företagsledningen till enskilda servicecenterteam.

Det görs också årliga interna revisioner på alla Vianors servicecenter för att förbättra både kund- och medarbetarupplevelsen. Under revisionerna diskuterar man och kommer överens om sätt att förbättra våra tjänster och vårt sätt att arbeta, och säkerhetsfrågorna har en naturlig plats i detta.

Samarbete, lärande och positiv anda – samt riktade åtgärder

Resultaten av det trägna arbetet märks: Från 2018 till 2020 minskade antalet olyckor som ledde till sjukfrånvaro med 52 % och antalet rapporterbara olyckor med 55 % i de nordiska länderna.

”Vår princip är Säkerhet är ett val. Valen vi gör i vardagen är nyckeln till säkert eller osäkert arbete och utgår från ordning och renlighet, som är förutsättningar för allt säkert och produktivt arbete. Alla risker kan inte förebyggas, men vi måste ta ansvar för vårt arbete och skydda oss själva”, säger Lasse Dahlqvist.

Skyddsglasögon är ett bra exempel på effektiv personlig skyddsutrustning. Däck- och bilservice medför ofta risken att t.ex. få rostiga metallflagor eller kemikalier i ögat.

”Under 2017 och 2018 var mängden förlorad tid och rapporterbara olyckor relaterade till ögonskador anmärkningsvärd inom Vianor, så 2019 blev skyddsglasögon obligatoriskt inom alla arbetsområden. Som följd av detta förlorades ingen tid alls till följd av ögonskador 2019 och 2020 och antalet rapporterbara olyckor minskade med 75 %”, berättar Lasse Dahlqvist.

Vianors Heavy Academy utbildar specialister på däck för tunga fordon

Även om de vidtagna säkerhetsåtgärderna har gett resultat måste arbetet med att förbättra säkerheten ske fortlöpande. Utbildning är en viktig del i detta.

”Arbete med till exempel lastbilsdäck eller däck för tunga fordon och att arbeta under olika förhållanden utanför servicecentrets lokaler medför betydande faror. Därför har vi ett internt utbildningsprogram som heter Heavy Academy. Det säkerställer att det krävande arbetet med tunga däck utförs säkert och att kunderna kan resa tryggt och säkert efter att ha utnyttjat våra tjänster, i vetskapen att arbetet har utförts på bästa möjliga sätt”, säger Lasse Dahlqvist.

 

Har du däckrelaterade säkerhetsfrågor som rör din dagliga verksamhet? Kontakta Vianors regionala säljorganisation för att diskutera dina frågor och dra nytta av vår erfarenhetsbaserade kunskap och bästa praxis.

Artiklar
12.09.2023

Tio tips om hur åkerierna kan minimera sina bränslekostnader

Läs mer
Artiklar
08.09.2023

Se till att dina medarbetare är trygga på vägen - kom ihåg bromsservice och bra däck

Läs mer
Artiklar
05.06.2023

Hur kan fordonsparkens stilleståndstider förkortas? Digital fordonsparkshantering optimerar planeringen

Läs mer

Hur kan vi hjälpa dig?

Tillsammans hittar vi en lösning för just ditt företags behov.