Utveckling av däckteknik anpassad till behoven hos större och effektivare jordbruksmaskiner

Rätt däck är viktigt för att hålla jordens struktur optimal och bibehålla åkrarnas växtkraft

Rätt däck är viktigt för att hålla jordens struktur optimal och bibehålla åkrarnas växtkraft

Lantgårdarna blir färre i antal, men de blir större till storlek och står inför ett antal utmaningar när det gäller lönsamhet. Samtidigt upplever vi den globala befolkningstillväxten, vilket innebär att det finns fler munnar att fylla. Detta är en utmaning i sig, men livsmedelsproducenter står också inför krav på att minska sina koldioxidutsläpp och spara grundvatten. Effektiviteten måste därför maximeras på flera områden.

Den viktigaste enskilda grundförutsättningen för effektivt jordbruk är jordmånens växtkraft. Skördens avkastning måste skyddas genom att bevara jordmånens växtkraft och struktur. Det måste vara möjligt att röra sig på åkrar medan man håller porvolymen och undviker onödig packning av jorden. Detta säkerställer att livsviktigt vatten, syre och näringsämnen som växterna behöver, binds till jordmånen och frigörs till växterna efter behov. 

Produktionstekniken påverkar jordbrukets hållbarhet och lönsamhet

Jordbruksmaskiner blir mer specialiserade, större och mer effektiva. När det gäller jordstrukturen kommer axellasten att påverka packningen av plogspåren, medan lufttrycket påverkar marktrycket.

Vid axeltryck över 6 000 kg packas jorden under plogdjupet, men fukten i marken påverkar naturligtvis också hur högt axeltryck som tåls. Det finns ett direkt samband mellan yttrycket och däckens stomkonstruktion och lufttryck. Som mål kan man sikta på ett tryck under 0,8 bar. Ingen skadlig packning av ytlagret kommer då att ske. Grödorna har en gynnsam jordmån att växa i och producera god skörd.

Bridgestones jordbruksdäck är av hög kvalitet och bidrar till att göra effektivare produktion samtidigt som de odlade grödorna och marken skyddas. Nästa generation av Bridgestone jordbruksdäck minskar bränsleförbrukningen och möjliggör snabbare arbete och tyngre lasttransport. Produktionen sker i linje med hållbar utveckling.

  • Bridgestone VT lämpar sig utmärkt för arbete på åkrar. Däckens flexibilitet och S-line-vulstprofil möjliggör mycket lågt lufttryck, så att jordmånen packas mindre.
  • Bridgestone VX erbjuder överlägset grepp och utmärkt hållbarhet på såväl åkrar som vägar. VX-däcken har en tryckskala som sträcker sig från 0,6 bar och ända upp till 3,0 bar.
Artiklar
12.09.2023

Tio tips om hur åkerierna kan minimera sina bränslekostnader

Läs mer
Artiklar
08.09.2023

Se till att dina medarbetare är trygga på vägen - kom ihåg bromsservice och bra däck

Läs mer
Artiklar
05.06.2023

Hur kan fordonsparkens stilleståndstider förkortas? Digital fordonsparkshantering optimerar planeringen

Läs mer

Hur kan vi hjälpa dig?

Tillsammans hittar vi en lösning för just ditt företags behov.