Vianor Fleet Care – helhetstjänst för vagnparker

För transportörer och andra företag med vagnpark är kapacitetsutnyttjandet och kostnaden för vagnparken avgörande för konkurrenskraften. Vagnparken måste vara effektiv för att företaget ska uppnå tillräckligt hög omsättning och möjliggöra fortsatt verksamhet. Genom den skräddarsybara Fleet Care-tjänsten tas alla företagets däck- och vagnparksbehov hand om.

För transportörer och andra företag med vagnpark är kapacitetsutnyttjandet och kostnaden för vagnparken avgörande för konkurrenskraften. Vagnparken måste vara effektiv för att företaget ska uppnå tillräckligt hög omsättning och möjliggöra fortsatt verksamhet. Genom den skräddarsybara Fleet Care-tjänsten tas alla företagets däck- och vagnparksbehov hand om.

"Då vi diskuterar och förhandlar med kunder av olika storlekar och inom olika branscher, lyfter de ofta fram liknande mål och önskemål: att hålla vagnparken igång både på vägen och i terräng, smidigt och sakkunnigt hanterande av oförutsebara situationer samt långsiktig planering av verksamheten baserad på hållbar utveckling", berättar Lauri Halme, Vianors Head of Business Area B2B.

Den största utmaningen för alla företag med vagnpark är att hålla vagnparken igång. Varje timme av driftstopp kostar pengar i form av förlorad försäljning. Och när vagnparken är igång är det driftkostnaderna per kilometer eller timme som bekymrar.

Kostnadseffektivitet, förebyggande och noggrann planering påverkar lönsamheten

Lönsamheten kan påverkas lika mycket genom noggrann verksamhetsplanering som genom överraskande situationer på vägen eller på arbetsplatsen. Extrema väderförhållanden har också blivit vanligare i Norden, och de allt varmare och längre värmeböljorna skapar nya slags utmaningar för vagnparkernas verksamhet. Ovanligt höga snö- eller regnmängder skapar oförutsägbara och utmanande körförhållanden.

"De parametrar som tidigare fungerat för planeringen av vagnparkens drift kan snabbt bli föråldrade, och att optimera verksamheten för en oklar framtid är svårt – för att inte säga omöjligt", menar Halme.

Även minimering av miljöpåverkan påverkar vagnparkens drift. Myndigheterna reglerar och övervakar koldioxidutsläppen, och genom konsumenternas värdebedömningar riktas påtryckningarna för att minska utsläppen i nästan varje led av produktionskedjan: från produktion av råmaterial till transport av slutprodukter till konsument. För företag kan en kostnadseffektiv minskning av utsläpp inom alla affärsområden vara en hederssak.

Den skräddarsybara Fleet Care-tjänsten förenklar planeringen för verksamheten

Vianor har under många år samarbetat med företag som har olika typer av vagnparker. För att vi ska kunna tjäna våra kunder och hjälpa dem nå de mål som är viktiga för just dem, har vi skapat Vianor Fleet Care-helhetstjänsten. Tjänstens fokus är effektivisering av vagnparkens drift samt grundläggande behov som är gemensamma för olika typer av företag.

"Vianor Fleet Care förenar Vianors hela B2B-serviceutbud: både våra utvecklade elektroniska tjänster och vår personals professionella expertis. Fleet Care är en omfattande tjänst som erbjuder alla våra däck- och vagnparkstjänster", berättar Halme.

Fleet Care består av sex olika tjänster och kan skräddarsys enligt företagets behov:

  • Tire Care: Uppföljnings- och rapporteringstjänst för vagnparkens däck
  • Mobility Care: Fatta beslut baserat på aktuella uppgifter om vagnparken
  • Contract Care: Hantera ditt produktsortiment på ett enda ställe
  • On-site Care: Skräddarsydda tjänster på plats
  • Breakdown Care: Vid eventuell punktering är vi endast ett samtal bort
  • Service Care: Vår starka servicekapacitet är baserad på vårt omfattande nätverk av servicecenter

Här kan du läsa mer om våra Fleet Care-tjänster

Artiklar
16.12.2022

Åkerier kan enkelt spara både pengar och miljö

Läs mer
Artiklar
15.12.2022

Specialdäck gör arbetet mer säkert och effektivt i stadsmiljö

Läs mer
Artiklar
30.09.2022

Bra sortiment av vinterdäck för företagskunder

Läs mer

Hur kan vi hjälpa dig?

Tillsammans hittar vi en lösning för just ditt företags behov.