EU:s nya däckmärkning - Lastbilar och bussar

EU_Tyre_Label-registrated.jpg

Tre egenskaper som uppmärksammas

Klassificeringskriterierna (bränsleekonomi, våtgrepp och externt däckljud) underlättar och styr däckvalet. Den standardiserade klassificeringsinformationen kan anges på ett klistermärke som fästs på däckets slitbana eller på ett annat sätt. Utöver dessa tre kriterier finns en hel del andra egenskaper som påverkar säkerheten, prestandan och miljön och som utvecklare och testare av lastbilsdäck uppmärksammar. Exempelvis:

  • Säkerhetsegenskaperna på is och snö
  • Kilometerresultat och stommens hållbarhet
  • Körstabilitet och köregenskaper

polttoainetaloudellisuus.jpgLättare, längre, miljövänligare

Rullmotståndet utgör vid sidan av körbeteendet 10–30 procent av bränsleförbrukningen hos lastbilar och bussar. Det påverkar energieffektiviteten och därigenom bilens driftkostnader samt koldioxidutsläpp. Ju lägre rullmotstånd, desto lägre bränsleförbrukning.

Energieffektivitetsklassificeringen beskriver däckets rullmotstånd. Den anger i vilken omfattning däcken påverkar fordonets bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.

Klassificeringskategorierna börjar från A (grön) och slutar på G (röd). Klass A är bäst och klass G är sämst. Skillnaden i bränsleförbrukningen mellan två klasser är cirka 1–3 procent. Besparingen beror på körningens typ. På långa sträckor på huvudvägar kan man åstadkomma de största besparingarna genom att välja rätt däck. I staden har däcken mindre betydelse för bränsleförbrukningen.

markapito.jpgVåtgrepp

Våtgreppet är en viktig säkerhetsegenskap speciellt för sommardäck. Det avgör hur effektivt fordonet kan bromsas på vått underlag. I klassificeringen är klass A bäst och klass F sämst. Klasserna D och G används inte.

Däck med utmärkt våtgrepp har kortare bromssträcka, mer stabilt körbeteende och bättre köregenskaper.

Skillnaden på stoppsträckan på vått underlag vid en hastighet på 60 km/h mellan två klasser (till exempel B-C) är 4 – 6 meter.

Våtgreppsklassificeringen kan ge fel signaler

Däckets våtgreppsklassificering anger inte nödvändigtvis hur bra ett vinterdäck lämpar sig för de nordiska vinterförhållandena. Nokian Tyres lastbils- och bussdäck är även avsedda för vinterkörning. Kontrollera däckens lämplighet för vinterkörning i Nokian Tyres rekommendationer om användningsområden.

ohiajomelu.jpgExternt däckljud

I den nya EU-däckmärkningen anses minskandet av den externa ljudnivån mycket viktigt. Ljudnivån inne i bilen uppmärksammas inte. Om miljoner bilar skulle ha tystare däck, skulle bullerutsläppen i miljön minska avsevärt. Externt däckljud mäts i decibel. Det externa däckljudet motsvarar inte däckljudet inne i bilen.

Utöver bullervärdet i decibel dB (A) visar bilden om ljudnivån överstiger maximivärdet på det kommande typgodkännandet (3 svarta vågor = däck med hög ljudnivå), om det överensstämmer med det kommande typgodkännandet (2 svarta vågor = däck med genomsnittlig ljudnivå) eller om däcket är över 3 dB tystare än det kommande typgodkännandet förutsätter (1 svart våg = tyst däck). Typgodkännandena ändras i november 2012.

Bränslebesparing och vägsäkerhet beror i stor utsträckning på förarens körbeteende.

Observera följande:

  • Ett ekonomiskt körsätt kan minska bränsleförbrukningen avsevärt.
  • Välj däcktyp enligt fordonstyp och förhållanden. Kontrollera däckets lämplighet i Nokian Tyres rekommendationer.
  • Lufttrycket i däcken bör kontrolleras med jämna mellanrum för att optimera körsäkerheten och körkomforten.
  • För lågt lufttryck ökar däckslitaget avsevärt, påverkar bränsleförbrukningen och är en klar trafiksäkerhetsrisk.
  • En ansvarstagande bilist vet alltid vilka egenskaper bilens däck har och i vilket skick de är. Endast en förare som känner till sin bil och sina däck kan hålla rätt hastighet och säkerhetsavstånd med beaktande av det rådande väglaget.