Användarvillkor

Personuppgifter som lämnas i samband med registrering till myVianor lagras hos Vianor AB, i enlighet med samtycket från dig. Vianor AB (nedan benämnt ”Vianor”) är personuppgiftsansvarig enligt PuL för behandlingen av dessa uppgifter.
 
Personuppgifterna kan komma att användas inom ramen för Vianors verksamhet, t. ex. som underlag för marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik. Vianor kan också, om direktreklamspärr inte har begärts, komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål. Vianor förbehåller sig rätten att när som helst, utan förvarning, uppdatera vår integritetspolicy varför vi rekommenderar våra myVianor-medlemmar att regelbundet läsa igenom våra användarvillkor.
 
Följande uppgifter sparas i samband vid registrering till myVianor:

  • personens för- och efternamn
  • e-post
  • postadress
  • telefonnummer
  • kundens orderhistorik
  • fordonsuppgifter (vid användning av elektronisk servicebok)


I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan Vianor komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning från privata och offentliga register, t. ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR.
 
Personuppgifter kan för angivna ändamål ibland komma att lämnas ut till Vianors samarbetspartners.
I enlighet med PuL har du rätt att en gång årligen få viss information om de personuppgifter som finns avseende dig. Du måste emellertid ansöka om att få sådan information. Det gör du genom att lämna eller skicka en skriftlig - av dig undertecknad - begäran till Vianors Huvudkontor, Vianor AB, Metallvägen 34, 195 72 Rosersberg. Informationen är kostnadsfri och innefattar följande:

a) Vilka uppgifter som behandlas
b) Varifrån dessa uppgifter har hämtats
c) Ändamålen med behandlingen
d) Till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.
 
Till ovan angivna adress kan du även begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift samt anmäla att du inte längre vill att Vianor ska lagra personuppgifter om dig. Du kan också anmäla att du inte längre vill ha adresserad direktreklam från Vianor.
 
Har du övriga frågor kring hanteringen av dina uppgifter kan du även skicka ett mail till: info@vianor.com