Vianors partnerprogram

Vad är Vianors partnerprogram?

Vianor partners är en viktig del av Vianors servicenätverk som tillhandahåller tjänster till företagskunder och konsumenter. Det finns för närvarande mer än 140 Vianor-partners i Norden.  

Våra partners är professionella däck- eller bilserviceföretag som servar sina kunder under varumärket Vianor och tillhandahåller tjänster för våra nationella och regionala företagskunder och konsumenter. Vianor-partner är en viktig del av vårt distributionsnätverk och tillhandahåller företagstjänster där våra egna aktieägda verkstäder inte finns.

Våra partners är oberoende företag som arbetar enligt Vianor Ways operativa modell på lokala marknader. Vi värdesätter våra partners och vill ingå ömsesidigt lönsamma långsiktiga affärsrelationer med dem. Vi är fast beslutna att ge fullt stöd för vår partners verksamhet, drift och EHSQ.

Vilka är fördelarna för våra partners?

Konkurrensen inom däckbranschen blir hårdare och marginalerna snävare. Eftersom stora leasingföretag och företag som sysslar med hantering av fordonspark ökar sina marknadsandelar finns det mindre affärsmöjligheter för lokala, oberoende däckverkstäder. På Vianor erbjuder vi inte bara en tydlig och fokuserad produktportfölj till oberoende företag som verkar under vårt varumärke, utan vi ger också stöd för att backa upp våra partners på en allt mer konkurrensutsatt marknad.

Vi välkomnar våra partners till Vianor-familjen och alla fördelar som det innebär.

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Tillsammans hittar vi en lösning för just ditt företags behov.