Leveransvillkor/Köpvillkor

Du kan avhämta eller låta montera dina produkter som du har köpt från Vianors nätbutik på den Vianorverkstad som du har valt, tre till fem helgfria dygn räknat från ditt köp. Servicetjänsten som du har bokat finns tillgänglig på tidpunkten som står på din bokningsbekräftelse. Om produkternas leveranstid ändras, kommer Vianor att kontakta att dig för att informera dig om en ny leveranstid. Om den köpta produkten av någon anledning inte kan levereras, kommer vi snarast att erbjuda annan produkt eller betala tillbaka dina pengar.

I samband med nätbetalningen kommer du att få en bekräftelse av beställningen på skärmen. Om du skrev in din e-postadress så skickas bekräftelsen även dit.

ÅNGERRÄTT

Vid köp via Vianors webshop gäller ångerrätten i enlighet med Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Det innebär att du som konsument har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från dagen du hämtat ut dina varor, har fått dina varor levererade eller dagen då avtal om tjänst ingåtts. Varorna ska vara i sitt ursprungliga skick för att ångerrätten ska gälla. Vianor förbehåller sig rätten att neka returrätt om produkterna är skadade eller använda, såvida inte produkterna skadats eller förändrats på grund av någon åtgärd som varit nödvändig för att undersöka dem eller till följd av omständighet som inte kan hänföras till dig. Om produkterna är skadade vid leverans ska detta genast anmälas till transportören. Vianor ansvarar för produkterna tills du kvitterat mottagandet. Därefter ansvarar du för produkterna.

Om du valt att hämta ut dina produkter på någon av våra verkstäder ska du vid utnyttjande av ångerrätten ta kontakt med samma verkstad. Vid övriga frågor kan du kontakta oss på 0512-79 80 00 alt. [email protected]

Om du har beställt servicetjänst kan du utöva ångerrätt avseende tjänsten fram till dess tjänsten har påbörjats enligt din bokning, dock inte efter att 14-dagarsfristen som anges ovan löpt ut.

AVBOKNING

Förutsatt att du inte har utövat ångerrätten vid avtal om servicetjänst har Vianor vid tidsbokning av tjänster rätt att behålla betalningen för en tjänst som du inte utnyttjar genom att du inte kommer till Vianor på den förbokade tiden. Om du får förhinder på den bokade tiden så kan du kontakta vald verkstad för att flytta din bokning. Ändring av tiden måste ske 24 timmar i förväg om inte annat överenskommits.

GARANTI FÖR PRODUKTERNA OCH TJÄNSTERNA

Samtliga våra produkter har garanti. Garantierna varierar från produkt till produkt och det är produktens tillverkare som svarar för garantin. Dezent och RS specialfälgar har två (2) års garanti räknat från inköpsdatum. Däcken har tre (3) års garanti från inköpsdatum eller fem (5) år räknat från tillverkningsdatumet. Garantin täcker eventuella material- och tillverkningsfel. Garantin ger köparen en ny likadan produkt.

Eventuella direkta eller indirekta kostnader som den felaktiga produkten eller tjänsten orsakar ersätts inte, bortsett från eventuell skada som på grund av fel på varan uppkommer på annan egendom som tillhör dig eller någon medlem i ditt hushåll.

ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter samlas och sparas i Vianors kundregister. Vianor ger inte ut dina uppgifter till utomstående, men uppgifterna kan användas i Vianors egen direktmarknadsföring.

Vianor reserverar sig rätten att lämna dina personuppgifter till myndigheter i enlighet med lag.

Vid behov har Vianor rätt att avslå beställningen eller ändra leveranstid.

Du har rätt att kontrollera dina personuppgifter, ändra på dem eller helt ta bort uppgifterna från registret genom att med e-post skicka meddelande om detta till Vianor.

SEKRETESS OCH ANVÄNDNINGEN AV COOKIES

För att kunna leverera produkterna måste kunden ange sina kontaktuppgifter till Vianors nätbutik. Beställarens privata kunduppgifter används inte i marknadsföring via post eller e-post, eller i annan typ av marknadsföringssyften. Uppgifterna lämnas inte till utomstående. Nätbutikens betalningsrutiner skyddas av SSL-kryptering.

Vianors nätbutik använder cookies i varukorgen och vid beställningen av de valda produkterna. En cookie är en liten textfil som skickas till beställarens dator och som lagras där. Enligt den finska dataskyddslagen (15.6.2004 Nr: 516/2004) och speciellt enligt kapitel 1 och dess moment 1, 7 och 9 används uppgifterna som finns på sidorna på ett sätt som inte skadar användarens privatliv. Cookies skadar inte användarens dator eller filer som finns i datorn. I näthandel behålls beställarens personuppgifter (namn, telefon, adress osv.) kvar i systemet under den tiden kunden är inloggad i näthandelns beställningssystem och cookies sammanförs med personuppgifterna. När näthandelns sidor stängs försvinner uppgifterna. Användningen av cookies är även nödvändiga för att kunna genomföra direktbetalning via bank (bankernas krav för att systemet ska fungera). I sitt Internet-program kan användaren stoppa användningen av cookies, men det innebär att sidorna inte fungerar som de ska, och rekommenderas därför inte.