Suomen Satamatekniikka Ab - Partnerskap genom utmärkt service

Suomen Satamatekniikka Ltd. äger och underhåller en fordonspark med cirka 350 olika hamnlastningsfordon, alltifrån små gaffeltruckar till stora mobilkranar. De har utrustning vid tre kommersiella sjöfartshamnar i Finland; Kotka, Fredrikshamn och Helsingfors. De 44 containerkranarna utgör ryggraden i deras fordonspark. Vianor tillhandahåller däcken för att betjäna hela fordonsparken samtliga tre orter.

Suomen Satamatekniikka beställer cirka 400 däck från Vianor varje år. Utöver detta tillhandahåller Vianor dubbnings- och regummeringstjänster för att möta kundens behov. Ur kundens perspektiv är det oerhört viktigt att en partner kan leverera alla olika däck de behöver, oavsett om det är små massiva gummidäck eller de största möjliga dimensionerna som finns. Utöver däcken tillhandahåller Vianor däckinspektioner och reparationer. Idag sköts installationen fortfarande av kunden själv. Antti Sipola, verkställande förman på Suomen Satamatekniikka, kan dock förutspå en tid då däckbyten också kan bli däckleverantörens ansvar.

Service och kunnande

Vianor blev däckpartner till Suomen Satamatekniikka genom förvärv. Vianor köpte upp det mindre företag som då var kundens däckpartner, vilket var en anledning till oro kring den servicenivå de var vana vid kring hamnområdena. Dessa farhågor har lagts åt sidan och kunden är mycket nöjd med Vianors flexibilitet, kunnande och särskilt företagets kultur att se till kundens intresse. Allt detta har bland annat att göra med att servicen är mycket starkt kopplad till de tilldelade kontaktpersonerna som kunden kontaktar regelbundet. Deras förståelse för kundens verksamhet, behov och krav gör det möjligt för Vianor att tillhandahålla förutsägbara och proaktiva värdeskapande tjänster. Som ett exempel köper och lagrar Vianor specifika däck på sitt eget lager i förväg när priset är optimalt eller i väntan på problem med tillgänglighet.

”Vissa skulle kunna hävda att vi helt enkelt köper däck, men som vi ser det köper vi bra service.
 -Antti Sipola, verkställande förman, Suomen Satamatekniikka Ltd.

Ett heltäckande serviceavtal baserat på förtroende och öppen kommunikation är nyckeln till ett framgångsrikt partnerskap. Tillsammans med en personal som är extremt professionell och proaktiv i att skapa mervärde i frågor som rör däck har vi förutsättningarna för ett starkt, hållbart och långsiktigt samarbete mellan de två parterna. ”Vianor förser oss inte bara med de däck vi behöver. De utvecklar också kontinuerligt sin verksamhet och sina verktyg för att bättre möta våra behov”, påpekar Antti Sipola.

Prissättningen är också rätt

All denna dedikerade service och kunskap kan utföras kostnadseffektivt. Efter att ha tagit hänsyn till företagets historia och den extra flexibilitet det ger tjänsten måste även prissättningen vara rimlig. Man konstaterade att prissättningen var konkurrenskraftig i jämförelse med konkurrerande tjänsteleverantörer och partnerskapet fortsätter. Vianors personal kommer att fortsätta att vara en välbekant syn i de olika hamnområdena, och längre fram kan mer av däckbytesarbetet skötas av oss.

Än så länge fortsätter samarbetet som vanligt, men Sipola förutser en oundviklig förändring mot däckleasingmodellen, som vinner popularitet över hela Europa. Istället för att binda kapital till förbrukningsvaror som däck, skulle de kunna hyras ut baserat på en timavgift. Men för närvarande, även om denna modell skulle kunna ge en ny nivå av förutsägbarhet för företagen, är den ännu inte aktuell förSuomen Satamatekniikkas i en omedelbar framtid.

Mer referenser

Slitstarka lastbilsdäck med bra förhållande mellan pris och kvalitet

Kontinuerlig dialog för att förbättra kostnads- och arbetseffektivitet

Bättre dragkraft och grepp med Maxam jordbruksdäck

Hur kan vi hjälpa dig?

Tillsammans hittar vi en lösning för just ditt företags behov.