Vianors servicetjänster hjälper Viher-Pirkkas proffs att fokusera på sitt arbete

Viher-Pirkka Oy är en av Finlands största landskapsarkitekter. Viher-Pirkkas team på cirka 50 personer anlägger gårdar, gröna tak och andra miljöstrukturer i nya projekt och i samband med renoveringar. Företagets projekt omfattar miljöstrukturen på Lasipalatsi-torget, K-campus gårdsområde och många skolgårdar i huvudstadsregionen. För Viher-Pirkka spelar välfungerande skåpbilar en väsentlig roll för att få arbetet utfört på ett smart sätt. Viher-Pirkka har valt Vianor som servicepartner för sina 25 skåpbilar.

”Vi är inte bra på att byta däck eller serva bilar. Vi vill fokusera på vårt eget arbete. Bilar är ett obligatoriskt verktyg och en utgift som vi vill hantera utan ansträngning och kostnadseffektivt. Samarbetet med Vianor ger klarhet i underhållet av vår fordonspark – varje anställd vet var de ska ringa om ett däck spricker, säger Tomi Koivisto, direktör för Viher-Pirkka. 

”Detta sparar också tid för mig. Tidigare bytte vi däcken själva och använde olika serviceleverantörer för bilservice. Det tog tid för flera personer, fortsätter Koivisto.

”Samarbetet med Vianor ger klarhet i servicen av vår fordonspark – varje anställd vet var de ska ringa om ett däck spricker."

 

Garanterad säkerhet för dig

Vianor tillhandahåller all service på däck och bilar enkelt och utan ansträngning under ett tak. Viher-Pirkka nyttjar Vianors service- och däcktjänster, t.ex. planerat underhåll, bilservicetjänst, däckhotell och tvätt av utrustning. I regel besöker Viher-Pirkka, Herttoniemi verkstad i Helsingfors, trots att företaget har tillgång till alla Vianor-verkstäder runt om i Finland.

Samarbetet har pågått i flera år och har expanderat från däckrelaterade tjänster till den nuvarande, bredare helheten.

”Vår verksamhet har vuxit snabbt, vilket har lett till att behovet av att serva bilarna också har ökat. Nu drar vi nytta av denna övergripande tjänst. Med Vianor Herttoniemi fungerar allt fint och flexibelt. Däckhotellet och däckbyten och planerad bilservice kan ordnas smart, precis som ersättningsbilarna, säger Koivisto.

Tre tips för att välja partner

Viher-Pirkka har varit i branschen länge och siktar på att vara det mest professionella landskapsarkitektföretaget i Finland. I byggprojekt är Viher-Pirkkas roll ofta att vara sist på plats – gårdsområdena genomförs när andra byggnationer är klara – och därför är tidtabellerna ofta snäva. Under press är det viktigt att medarbetarna kan fokusera på sina uppgifter.

”Vi kan ha ett 20-tal byggarbetsplatser som körs parallellt. Det är viktigt att våra medarbetare har rätt verktyg och samarbetspartners så att arbetet fortskrider enligt tidtabell och på ett okomplicerat sätt. Jag har definierat tre punkter för partnerval: pris, leveranssäkerhet och personkemi. Dessa saker måste vara på plats. Samarbetet med Vianor uppfyller alla kriterier, säger Koivisto.

Vianor är en garanti för kvalitet

Vianor erbjuder företag heltäckande och skräddarsydda däck- och bilservicetjänster. Vi ser alltid till att servicearbetet slutförs inom den överenskomna tidsramen och att vi använder högkvalitativa reservdelar. Genom planerad bilservice upprätthålls biltillverkarens garanti, och vägservicen garanterar att resan inte kommer att avbrytas under serviceintervallet. Alla faser av servicen är också lätta att hantera, från reparationsbehov till nödvändiga dokument och mätningar av utsläpp.

 

Omfattande däcktjänster ser till att dina däck rullar så att du kan fokusera på kärnverksamheten.

Tack vare vårt omfattande nätverk av verkstäder är det lätt för dig att komma till oss var du än är i Norden.

Mer referenser

Slitstarka lastbilsdäck med bra förhållande mellan pris och kvalitet

Kontinuerlig dialog för att förbättra kostnads- och arbetseffektivitet

Bättre dragkraft och grepp med Maxam jordbruksdäck

Hur kan vi hjälpa dig?

Tillsammans hittar vi en lösning för just ditt företags behov.