Vinn en NORTHFACE SPORTSVÄSKA - Vianor WEEK 2023

Dessa regler och villkor, samt de beslut gällande tävlingen som tävlingsarrangören gör, är förbindande för alla som deltar i tävlingen.

Tävlingsarrangör :

Vianor AB
Metallvägen 34
195 72 Rosersberg
0512-79 80 00

Priset:

Vianor i samarbete med GT Radial tävlar ut 5 North Face sportsväskor till ett värde av 1500 sek vardera. Vinnarna kontaktas av Vianor via e-post efter 27/11.

Priset är personligt och kan inte överlåtas till en tredje del. Vinnaren har rätt att tacka nej till att ta emot priset. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Tid och villkor för deltagande i tävling:

Tid för deltagande är 20 – 26 november 2023.

För att delta i tävlingen ska du vara 18 år och bosatt i Sverige. Anställda i koncernen Nokian Tyres plc och deras familjemedlemmar har inte rätt att tävla.

Delta i tävlingen genom att skicka in det formulär som Vianor Sverige har lagt upp på kampanjsidan. Tävlingen är inte sponsrad, stödd, administrerad av eller knuten till Facebook. För att tävla anmäl dig för Vianors nyhetsbrev samt motivera varför just du ska vinna en uppsättning Nokian Tyres sommarsdäck. Deltagaren kan endast delta i tävlingen en gång.

Vinnaren utses av en jury från Vianor AB. Vinnaren utses för bäst motivering. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

Sista dag för medverkan och meddelande om vinst:

Sista dag för medverkan är söndag 26 november 2023. Vinnaren informeras om vinsten personligen via e-post. Vinnaren ska svara på meddelandet och bekräfta att priset tas emot senast en (1) vecka efter meddelandet om vinsten. Om inte vinsten bekräftas så väljer tävlingsarrangören en ny vinnare. Vinnarna publiceras med namn på Vianors facebook sida efter att de bekräftat vinsten.

Behandlingen av personuppgifter:

Deltagarnas personuppgifter behandlas enligt föreskrifter i personuppgiftslagen och registreringshållarens registerreferat. Läs mer om beskrivningen

Tävlingsarrangören kan använda kontaktuppgifter som deltagaren i tävlingen har angett för att informera henne/honom om saker som har med tävlingen att göra. Tävlingsarrangören använder kontaktuppgifter endast i samband med tävlingen om inte deltagaren i samband med tävlingen medger att kontaktuppgifter även kan användas i andra sammanhang.

Användningen av materialet:

Organisatören av tävlingen har rätt att använda alla svar, bilder eller annat material som deltagaren skickar till Vianor för att användas i egna kommunikations- och marknadsföringssyfte och i alla sina kanaler utan begränsningar eller separata villkor. Deltagaren kompenseras inte för användningen av materialet. Deltagaren ansvarar för att säkerställa att materialet inte förolämpar någon immateriell eller annan rättighet hos en tredje part. Deltagaren ansvarar också för att alla personer i materialet får sitta samtycka till att använda materialet i denna tävling enligt villkoren. Deltagaren ansvarar för eventuella skador som kan uppstå för Vianor om deltagaren inte följer reglerna för tävlingen.

Förändringar av regler och villkor:

Den som deltar i tävlingen förbinder sig att följa de officiella reglerna som gäller för tävlingen samt arrangörens beslut. Arrangören förbehåller sig rätten till förändringar. Eventuella information på kampanjsidan

Övriga villkor:

Tävlingsarrangören ansvarar inte för några kostnader eller skador som har att göra med deltagandet i tävlingen eller mottagandet av priset. Tävlingsarrangören ansvarar inte för datakommunikation, funktionen av tävlingssidan på Facebook eller för andra motsvarande saker som kan påverka utförandet av tävlingen eller deltagandet i den.