Ballongspelet – tävling på FB 2021 regler och villkor

Dessa regler och villkor, samt de beslut gällande tävlingen som tävlingsarrangören gör, är förbindande för alla som deltar i tävlingen.

Tävlingsarrangör:

Vianor AB
Metallvägen 34
195 72 Rosersberg
0512-79 80 00

Priset:

Vi tävlar ut EN (1) uppsättning Nokian Tyres Hakkapeliitta 10. En vinnare får ett presentkort som ger personen rätt att välja fyra (4) Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 (däck för personbil och suv). Till ett värde av ca. 9,000 kr.

Presentkortet gäller ett (1) år från och med den 2021-10-24. Presentkortet är personligt och kan inte överlåtas till en tredje part. Vinnaren har rätt att tacka nej till att ta emot priset. Presentkortet gäller endast på Vianors egna anläggningar. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Tid och villkor för deltagande i tävling:

Tid för deltagande är 11 oktober – 24 oktober.

För att delta i tävlingen ska du vara 18 år och bosatt i Sverige. Anställda i koncernen Nokian Tyres plc och deras familjemedlemmar har inte rätt att tävla.

Du deltar i tävlingen på Vianors Facebooksida. Tävlingen är inte sponsrad, stödd, administrerad av eller knuten till Facebook. Varje deltagare i kampanjen skall ha en fullständig version av Facebook. För att tävla spelar du vårt spel på Vianors hemsida, lägger upp en bild på dina poäng samt en motivering i kommentarsfältet. Deltagaren kan endast delta i tävlingen en gång.

Vinnaren utses av en jury från Vianor AB. Vinnaren utses baserat på antal poäng samt bäst motivering varför denne ska vinna en uppsättning däck. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

Sista dag för medverkan och meddelande om vinst:

Sista dag för medverkan är söndag 24 oktober 2021. Vinnaren informeras om vinsten personligen via meddelande på dennes Facebook. Vinnaren ska svara på meddelandet och bekräfta att priset kan tas emot senast en (1) vecka efter meddelandet om vinsten, om inte så sker så väljer tävlingsarrangören en ny vinnare. Vinnarens namn publiceras även på Vianors Facebook sida.

Behandlingen av personuppgifter:

Deltagarnas personuppgifter behandlas enligt föreskrifter i personuppgiftslagen och registreringshållarens registerreferat. Läs mer om beskrivningen

Tävlingsarrangören kan använda kontaktuppgifter som deltagaren i tävlingen har angett för att informera henne/honom om saker som har med tävlingen att göra. Tävlingsarrangören använder kontaktuppgifter endast i samband med tävlingen om inte deltagaren i samband med tävlingen medger att kontaktuppgifter även kan användas i andra sammanhang.

Användningen av materialet:

Organisatören av tävlingen har rätt att använda alla svar, bilder eller annat material som deltagaren skickar till Vianor för att användas i eget kommunikations- och marknadsföringssyfte och i alla sina kanaler utan begränsningar eller separata villkor. Deltagaren kompenseras inte för användningen av materialet. Deltagaren ansvarar för att säkerställa att materialet inte förolämpar någon immateriell eller annan rättighet hos en tredje part. Deltagaren ansvarar också för att alla personer i materialet har gett sitt samtycke till att använda materialet i denna tävling enligt villkoren. Deltagaren ansvarar för eventuella skador som kan uppstå för Vianor om deltagaren inte följer reglerna för tävlingen.

Förändringar av regler och villkor:

Den som deltar i tävlingen förbinder sig att följa de officiella reglerna som gäller för tävlingen samt arrangörens beslut. Arrangören förbehåller sig rätten till förändringar. Eventuella ändringar informeras på kampanjsidan

Övriga villkor:

Tävlingsarrangören ansvarar inte för några kostnader eller skador som har att göra med deltagandet i tävlingen eller mottagandet av priset. Tävlingsarrangören ansvarar inte för datakommunikation, funktionen av tävlingssidan på Facebook eller för andra motsvarande saker som kan påverka utförandet av tävlingen eller deltagandet i den.