Vad betyder bilens varningssymboler?

Din bil har flera varningslampor vars syfte är att hålla dig informerad om bilens olika funktioner och eventuella fel. Men vad betyder alla olika symboler och vilka symboler betyder att du bör stanna bilen direkt?

Alla lampor och symboler i instrumentbrädan betyder dock inte att något är fel. Många av lamporna är där för att visa att en viss funktion är aktiv eller fungerar som den ska. 

Moderna bilar har fler varningssymboler

I äldre bilar, särskilt i budgetmodeller, finns bara några enstaka symboler och varningslampor i instrumentbrädan. Detta då dessa bilmodeller har väldigt få funktioner och elektroniska komponenter. I moderna bilar kan du dock hitta enorma mängder varningssymboler och lampor. Nyare bilar har betydligt fler elektroniskt styrda funktioner som till exempel automatisk farthållning, parkeringsassistent, döda vinkeln varning och elektronisk parkeringsbroms.

Varningslampans färger har olika betydelser

De olika färgerna på varningssymbolerna och lamporna i instrumentbrädan visar dig hur allvarligt ett problem i bilen är. Tidigare hade bilar endast lampor som lyste om något var fel men idag har bilar även symboler som lyser när vissa funktioner är i gång. 

Gröna och blå varningslampor

Gröna och blå symboler är informativa symboler som inte markerar några fel. De brukar i de flesta fall betyda att en viss funktion är i gång, till exempel att helljuset eller körfältsassistenten är på.

Gula eller orangea varningslampor

De gula varningslamporna kan variera mycket mellan bilmodeller men brukar i regel varna föraren om mindre problem som bör åtgärdas men som inte är akuta fel. En gul varningslampa kan betyda att något i motorn bör kontrolleras eller att vissa system är aktiverade eller har inaktiverats. Trots att dessa fel inte brukar vara akuta är det bra att ta bilen till en verkstad så fort du har tid för att åtgärda eller kontrollera felet.

Röda varningslampor

En röd varningslampa betyder nästan alltid att något är allvarligt fel på bilen. Det här är fel som ska åtgärdas så fort som möjligt. Om en röd varningslampa i din bil lyser och du inte vet vad den betyder bör du stanna bilen där det är säkert, och kontrollera vad symbolen på instrumentbrädan betyder i bilens instruktionsbok. Om du inte är säker på vad symbolen betyder bör du ringa efter assistans eller ta bilen till en verkstad.

Vanliga varningssymboler 

Varningssymbolerna i olika bilmodeller kan variera markant men här är några av de vanligare symbolerna som du bör känna till.

Lågt oljetryck (röd)

En oljekanna med en droppe är en varningslampa som du måste ta på stort allvar. Om oljelampan tänds betyder det att bilen har för lågt oljetryck. Detta kan bero på att det finns för lite olja i bilen eller att oljan inte pumpas runt som den ska. Du behöver stanna bilen omedelbart om denna lampa tänds. Att köra med lågt oljetryck kan i värsta fall leda till totalt motorhaveri.

Bromsfel (röd)

En röd cirkel och ett utropstecken i mitten betyder oftast att det är något fel på bilens bromssystem. Men det kan även betyda att handbromsen är ilagd. Om denna lampa lyser ska du först kontrollera att handbromsen inte är ilagd. Om lampan inte slocknar kan du testa bilens bromsar för att avgöra om det är säkert att köra till en bilverkstad.

Lågt däcktryck (gul/orange)

Ser oftast ut som en ljuslykta med ett utropstecken i mitten och däckmönster i botten. Moderna bilar har ofta däcktryckssensorer som mäter och registrerar förändringar i däckens lufttryck. Den här varningslampan tänds om lufttrycket i däcken förändrats. Du kan kontrollera däckens lufttryck på en bensinstation. Om du har uppvärmt garage kan den här symbolen tändas när du kör ut ur garaget i väldigt kalla temperaturer. 

Allmänt motorfel (gul/orange)

Varningslampa som ser ut som motorn i din bil. Om denna lampa tänds innebär det att det är något fel i bilens motor och att du bör ta bilen till en verkstad. Denna lampa kan tändas på grund av en mängd olika motorfel och det går inte att veta hur allvarligt felet är utan att åka till en verkstad. Det är i regel säkert att köra bilen till en verkstad även om den här lampan lyser.

Helljus/Halvljus (blå/grön)

Den här lampan ser helt enkelt ut som en strålkastare med oftast tre raka linjer som är riktade rakt åt sidan eller diagonalt nedåt. Om linjerna är riktade åt sidan betyder det att helljuset är på. Är linjerna riktade nedåt är halvljuset på. Många moderna bilar tänder endast framljusen när det är mörkt ute, vilket leder till att halvljuslampan plötsligt kan tändas när du kör i tunnlar eller när solen gått ner

Lyser en lampa på instrumentbrädan?

Plötsligt börjar en varningslampa på instrumentbrädan lysa eller att du får ett felmeddelande, Vianor erbjuder OBD felkodsavläsning!

Boka OBD felkodsavläsning