Dina fördelar

  • Din bils nybilsgaranti fortsätter att gälla när biltillverkarens underhållsprogram följs och originalklassade reservdelar används.
  • Har din bils nybilsgaranti gått ut så bibehåller du ett högt andrahandsvärde när bilen fortsätter servas enligt biltillverkarens underhållsprogram.
  • Dokumenterad service med stämpel i serviceboken alt. digital servicebok.
  • 1 års kostnadsfri vägassistansförsäkring ingår.

Ingår i service

  • Service och reservdelar enligt biltillverkarens underhållsprogram. Baseras på antal körda kilometer eller tidsberoende intervall.

Tilläggstjänster

  • Reparation eller byte av delar utanför aktuell service

Priset för originalservice baseras på de servicepunkter som defineras i varje fordons underhållsprogram och de reservdelar som behövs.