Vid plötsliga inbromsningar påverkas bilens stoppsträcka av ett antal faktorer, varav många kan kontrolleras av föraren. Däcken är en av de viktigaste faktorerna.

Vinterdäck som är i gott skick och lämpliga för körförhållandena kan minska bromssträckan och till och med förhindra olyckor. Slitna däck gör det svårt att hantera bilen, i synnerhet vid halka. De kan inte heller flytta bort snö och slask från under däcket och gör det därigenom lättare att förlora känslan för vägen.  

För hög hastighet och fel körstil är också riskfaktorer när det gäller att köra på vintern. I allmänhet ger dubbla hastigheten en fyrdubbel bromssträcka. Det kan också finnas små och större djur på vägen, så en föregripande körstil kan hjälpa dig undvika krockar. Om du håller lämpliga säkerhetsavstånd och håller en tillräckligt låg hastighet får du mer tid att reagera i plötsliga situationer.  

Enkla sätt att minska stoppsträckan  

Du kan påverka stoppsträckan på många sätt:  

 • Håll ett tillräckligt säkerhetsavstånd. Du har tid att reagera på oväntade situationer när du håller ett tillräckligt säkerhetsavstånd till bilen framför dig.  

 • Observera och förutse. Farliga situationer kommer utan förvarning, så håll dig vaksam i trafiken.  

 • Fokusera på att köra. Om du använder en telefon eller bilens informationssystem när du kör minskas din förmåga att koncentrera dig på körningen avsevärt.  

 • Kör inte när du är trött. Om du kör när du är trött påverkas din reaktionstid och din förmåga att reagera på oväntade situationer minskas. 

 • Följ hastighetsgränserna. Hastighetsgränser hjälper till att hålla vägarna säkra för alla.  

 • Kör med en lämplig hastighet för omständigheterna. Bilens bromssträcka är betydligt kortare i torrt väglag jämfört med regn eller snö. Anpassa hastigheten efter vädret. 

Du kan undvika bilolyckor genom att välja rätt typ av vinterdäck  

Vid en hastighet på 90 kilometer i timmen rör sig bilen 25 meter i sekunden. Om föraren ägnar sin uppmärksamhet åt något annat än trafiken kan mycket hända på ett ögonblick. Även om säkerhetssystem i bilar förbättrar säkerheten på vägarna, spelar högkvalitativa däck i gott skick en viktig roll vid plötsliga inbromsningar. Genom att använda säkra däck kan du undvika även allvarliga olyckor.  

Med tiden minskas däckens grepp i takt med att slitbanan nöts bort. Slitaget på ett däck kan kontrolleras baserat på mönsterdjupet. I Vägtrafikförordningen fastslås det minsta mönsterdjupet för vinterdäck (3 mm) och sommardäck (1,6 mm). Av säkerhetsskäl är dock det rekommenderade minsta mönsterdjupet för vinterdäck 4 mm. 

Tips för nödsituationer och bilolyckor: 

 • Säkra lösa föremål i bilen så att de inte träffar föraren vid en plötslig inbromsning.  
 • Kontrollera att strålkastarna är rena, fungerande och rätt justerade.  
 • Kontrollera bilens nödbromsningsfunktion på ett säkert ställe.   
 • Förvara en varningstriangel och reflexväst i bilen i fall av olyckor. 
 • Försök hålla dig i din fil vid en bromssituation.  
 • Varna mötande bilar om möjliga faror genom att blinka med ljusen.  
 • Rapportera en olycka till nödnumret omedelbart.  

Säkra och högkvalitativa vinterdäck från Vianor 

Vianor erbjuder ett brett sortiment av säkra vinterdäck och omfattande bilservicetjänster. Du kan använda vår däcksökning för att hitta lämpliga däck för din bil. Våra experter hjälper dig gärna välja rätt däck. Hitta din närmaste Vianor verkstad här.

Dags för nya däck?

Kolla in vårt däckutbud här!

Hitta däck

Kontakta din närmaste Vianor verkstad

Hitta din närmaste Vianor verkstad