Dina fördelar

  • Genom att utföra en OBD felkodsavläsning kan du lokalisera mindre problem och åtgärda dem innan det leder till ett behov av större service eller reparation
  • Gör en trygg bilaffär med ett prickfritt OBD-protokoll

Service som ingår

  • Radering av oregelbundna felkoder ingår
  • Vid permanenta fel får du en offert för att åtgärd/reparation
  • Protokoll som visar bilens skick

Tilläggstjänster

  • Service eller reparation

Pris 565

Boka tid för felkodsavläsning.

OBD felkodsavläsning förebygger större fel

Felen som signaleras av en servicelampa i instrumentbrädan är fel som måste åtgärdas så snart som möjligt. Det är svårt att missa dessa fel eftersom lampan i instrumentbrädan kommer att tändas varje gång du startar bilen. De felen som registreras som OBD felkoder är däremot ofta mindre och inte lika akuta att åtgärda.

Det är dock rekommenderat att åtgärda fel i bilen så fort de upptäcks. Ett litet fel som inte åtgärdas kan med tiden bli ett större problem som påverkar bilens funktioner eller din körsäkerhet. Hos en Vianor verkstad kan du få hjälp med att genomföra en OBD läsning och snabbt få ett protokoll med de fel som upptäckts. Vi ger dig även en offert med kostnader för att åtgärda felen.

Boka OBD felkodsavläsning hos Vianor idag

Genom att boka en OBD felkodsavläsning hos din närmsta Vianor bilverkstad kan du snabbt identifiera mindre fel i bilen som behöver åtgärdas. Hos Vianor kan du även bland annat byta olja och serva bilen med vår Vianor Basservice, få hjälp med däckbyten, kontrollera och serva bilens AC eller byta eller reparera bilens bromsar.

Hos Vianor får du hjälp av bilexperter som kan allt om bilar och däck. Medan du väntar på din service kan du ta en kopp varmt kaffe och slappna av i vår kundmottagning. Alla Vianor verkstäder har gratis WiFi och trevlig personal som prioriterar din säkerhet på vägarna över allt annat.

Bilens viktiga elektroniska system 

Det är viktigt att bilens elektroniska system fungerar som de ska för att du ska köra säkert och bekvämt. Viktiga komponenter som ABS och airbags styrs alla av elektroniska system och därför är det livsviktigt att upptäcka mindre fel i dessa så tidigt som möjligt för att förebygga större, mer allvarligare fel. Fel som inte åtgärdas i tid kan leda till större kostnader eller göra körningen farlig om t.ex. styrfunktionerna i bilen plötsligt slutar fungera som de ska. Med en OBD läsare kan vi hitta eventuella fel i bilens funktioner och informera dig om det är något du behöver åtgärda.

OBD Felkodsavläsning

Dagens moderna bilar använder allt fler elektroniska system och datorkomponenter som alla kan ha mindre fel eller problem som behöver åtgärdas. Medan större fel i bilen leder till att en servicelampa tänds i bilens instrumentbräda lagras mindre fel i bilens styrenhet och går endast att identifiera genom att genomföra en OBD Felkodsavläsning.

OBD står för omborddiagnossystem och är en styrenhet som samlar in information om bilen. Informationen kommer från en stor del av bilens komponenter och styrenheten reagerar om det är något som skiljer sig från bilens grundinställningar. Mindre fel loggas i styrenheten, dessa fel är ofta svåra att upptäcka förrän felet är ett faktum och servicelampan tänds.

OBD Felkoder

OBD systemet lagrar felkoder när någon av bilens elektroniska komponenter upptäcker fel eller problem som påverkar bilens funktioner. Dessa fel är viktiga att åtgärda, särskilt innan bilens årliga besiktning. Bilprovningen använder ett diagnosverktyg för att läsa av bilens OBD system. Hittar de fel som är kopplade till t.ex. bilens avgasrenande system kommer din bil inte att få godkänt och du måste åtgärda felen.

Det är därför en bra idé att kontrollera eventuella OBD felkoder hos en Vianor bilverkstad innan den årliga besiktningen. Problem som registreras som felkoder måste åtgärdas, oavsett hur länge eller hur kort tid som felet har varit registrerat i OBD systemet i bilen. När ett fel har åtgärdats kan vi på Vianor radera felkoden. Eftersom felet är åtgärdat borde felkoden inte registreras igen och du kan lugnt åka till bilprovningen utan att oroa dig.

Många OBD koder är bilspecifika

OBD koder kan ibland berätta exakt vilken del av bilen som har ett problem som behöver åtgärdas. Men många OBD felkoder är specifika för varje bilmodell och därför är det viktigt att en professionell bilverkstad hjälper dig att läsa av dessa koder. Bilverkstaden kan sedan hjälpa dig åtgärda felen på ett fackmannamässigt sätt enligt biltillverkarens instruktioner.