FAQ: Ofta frågat om TPMS-system

Paineenvahtianturi voidaan asentaa esimerkiksi venttiiliin.

 

Vad är TPMS för något?
Vilka bilar omfattas av TPMS-förordningen?
Vad är syftet med TPMS-systemet?
Hur fungerar TPMS-systemet?
Hur vet jag att min bil har ett tryckövervakningssystem som uppfyller EU- förordningens krav?
Vad kostar tryckövervakningssystemet?
Kan jag även i fortsättningen byta däck själv?
Hur bevakar man att EU-förordningen följs? 

 Vad är TPMS för något?

TPMS eller Tire Pressure Monitoring System är ett tryckövervakningssystem för däck.

  Överst på sidan >>Vilka bilar omfattas av TPMS-förordningen?

Enligt EU-förordningen 661/2009 ska alla bilar som är typgodkända efter november 2012 och alla nya bilar sålda efter november 2014 ha ett tryckövervakningssystem TPMS (Tire Pressure Monitoring System). Förordningen gäller inte äldre bilar, om de inte har ett tryckövervakningssystem så behöver man inte montera det i efterhand.

 Överst på sidan >>Vad är syftet med TPMS-systemet?

Systemet ska förbättra trafiksäkerheten och minska bränsleförbrukningen. Däcktrycket har en stor påverkan på bilens köregenskaper och däckens livslängd. 

 Överst på sidan >>Hur fungerar TPMS-systemet?

Systemet bevakar däcktrycket och när trycket är rätt så minskar bilens koldioxidutsläpp och körsäkerheten ökar. Systemet varnar föraren om trycket i något däck minskar mer än 20 procent från bilens rekommenderade däcktryck eller senast när däcktrycket är mindre än 1,5 bar. Då kan föraren stanna bilen i god tid innan det låga däcktrycket eventuellt kan orsaka en olycka eller däckskada. 

EU-förordningen tillåter två grundtyper av TPMS-system: direkt TPMS som mäter däcktrycket i alla däck med hjälp av trycksensorer eller ett indirekt system som mäter skillnader i rotationshastigheten mellan de olika hjulen genom ABS-systemet. Huvudsaken är att systemet uppfyller de krav som anges i EU-förordningen. Biltillverkarna får själva bestämma vilket system bilarna ska ha. 

 Överst på sidan >>Hur vet jag att min bil har ett tryckövervakningssystem som uppfyller EU- förordningens krav?

Det lättaste sättet är att kolla när bilen är tillverkad (läs ”Vilka bilar TPMS-förordningen gäller?”) och kolla om det finns en varningslampa för däckövervakningssystemet på instrumentbrädan. När bilen startas och TPMS-symbolen lyser så har bilen troligen ett system som EU-förordningen kräver. När bilen startas kontrollerar bilens centraldator att alla system fungerar och varningslamporna släcks efter några sekunder. Om däcktrycket är rätt och systemet fungerar som det ska så släcks även varningslampan för TPMS-systemet. Varningslampan för TPMS-systemet ser ut så här:

 Överst på sidan >>Vad kostar tryckövervakningssystemet?

Bilar som omfattas av EU-förordningen har ett fabriksmonterat tryckövervakningssystem och det ingår i bilens pris. Om bilen har ett aktivt tryckövervakningssystem (separata trycksensorer i varje däck) så ska bilägaren skaffa separata trycksensorer även till sina vinterdäck för att systemet kan bevaka även deras däcktryck på vintern.

Priserna på trycksensorer och deras kvalitet varierar mycket. De största tillverkade av trycksensorer finns i Amerika, Europa och Asien och de tillverkar både originalsensorer som fabriksmonteras på nya bilar och sensorer för eftermarknaden. Priset på trycksensorer som finns på marknaden varierar från cirka 400 kr till 2000 kr styck. 

 Överst på sidan >>Kan jag även i fortsättningen byta däck själv?

Du kan fortfarande byta däck själv, från sommardäck till vinterdäck och tvärtom. Tryckövervakningssystemet påverkar inte detta.

Det är dock bra att veta att om bilen har ett tryckövervakningssystem (speciellt ett aktivt system = separata trycksensorer i varje däck) så kan det hända att TPMS-varningslampan fortsätter att lysa när motorn startas. Det kan bero på att bilens centraldator kräver att de nya sensorerna ska programmeras in med hjälp av bilens diagnostikdator vid däckbyte. Då ska man anlita en bilverkstad som kan göra detta. 

I dagens läge har de flesta nya bilar ett system där bilens centraldator känner själv de nya trycksensorerna vid däckbyte och ingen omprogrammering krävs. Varningslampan kan lysa 10-15 minuter efter ett däckbyte, men släcks sedan. 

 Överst på sidan >>Hur bevakar man att EU-förordningen följs?

Enligt dagens information godkänns inte bilen på besiktningen om TPMS-varningslampan lyser.

  Överst på sidan >>