FAQ: Ofta frågat om TPMS-system

 

Vad är TPMS för något?
Vilka bilar omfattas av TPMS-förordningen?
Vad är syftet med TPMS-systemet?
Hur fungerar TPMS-systemet?
Hur vet jag att min bil har ett tryckövervakningssystem?
Vad kostar tryckövervakningssystemet?
Kan jag även i fortsättningen skifta däck själv?
Vad gäller vid kontrollbesiktning? 

 


 

Vad är tpms för något? 

TPMS eller Tire Pressure Monitoring System är ett tryckövervakningssystem för däck.

  Överst på sidan >>Vilka bilar omfattas av TPMS-förordningen?

Enligt EU-förordningen 661/2009 ska alla bilar som är typgodkända efter november 2012 och alla nya bilar sålda efter november 2014 ha ett tryckövervakningssystem TPMS (Tire Pressure Monitoring System). Förordningen gäller inte äldre bilar, om de inte har ett tryckövervakningssystem så behöver man inte montera det i efterhand.

 Överst på sidan >>Vad är syftet med TPMS-systemet?

Systemet ska förbättra trafiksäkerheten och minska bränsleförbrukningen. Lufttrycket har en stor påverkan på bilens köregenskaper och däckens livslängd. 

 Överst på sidan >>Hur fungerar TPMS-systemet?

Systemet bevakar lufttrycket i däcken och säkerställer att trycket rätt, detta resulterar i minskat koldioxidutsläpp och ökad körsäkerhet. Systemet varnar föraren om trycket i något däck minskar mer än 20 procent från bilens rekommenderade däcktryck eller senast när däcktrycket är mindre än 1,5 bar. Då kan föraren stanna bilen i god tid innan det låga däcktrycket eventuellt kan orsaka en olycka eller däckskada. 

EU-förordningen tillåter två grundtyper av TPMS-system: direkt TPMS som mäter däcktrycket i alla däck med hjälp av trycksensorer eller ett indirekt system som mäter skillnader i rotationshastigheten mellan de olika hjulen genom ABS-systemet. Huvudsaken är att systemet uppfyller de krav som anges i EU-förordningen. Biltillverkarna får själva bestämma vilket system bilarna ska ha. 

 Överst på sidan >>Hur vet jag att min bil har ett tryckövervakningssystem?

Det lättaste sättet är att kolla när bilen är tillverkad (läs ”Vilka bilar TPMS-förordningen gäller?”) och kolla om det finns en varningslampa för däckövervakningssystemet på instrumentbrädan. När bilen startas och TPMS-symbolen lyser så har bilen troligen ett system som EU-förordningen kräver. När bilen startas kontrollerar bilens centraldator att alla system fungerar och varningslamporna släcks efter några sekunder. Om däcktrycket är rätt och systemet fungerar som det ska så släcks även varningslampan för TPMS-systemet. Varningslampan för TPMS-systemet ser ut så här:

 Överst på sidan >>Vad kostar tryckövervakningssystemet?

Bilar som omfattas av EU-förordningen har ett fabriksmonterat tryckövervakningssystem och det ingår i bilens pris. Om bilen har ett aktivt tryckövervakningssystem (separata trycksensorer i varje däck) så ska bilägaren skaffa separata trycksensorer även till sina vinterdäck för att systemet kan bevaka även deras däcktryck på vintern.

Priserna på trycksensorer och deras kvalitet varierar mycket. De största tillverkade av trycksensorer finns i Amerika, Europa och Asien och de tillverkar både originalsensorer som fabriksmonteras på nya bilar och sensorer för eftermarknaden. Priset på trycksensorer som finns på marknaden varierar från cirka 400 kr till 2000 kr styck. 

 Överst på sidan >>Kan jag även i fortsättningen skifta däck själv?

Du kan fortfarande byta däck själv, från sommardäck till vinterdäck och tvärtom.

Det är dock bra att veta att om bilen har ett tryckövervakningssystem (speciellt ett aktivt system = separata trycksensorer i varje däck) så kan TPMS-varningslampan fortsätter att lysa när motorn startas. I vissa fall slocknar lampan efter ca 10-15 minuter men ibland kräver bilens centraldator att de nya sensorerna ska programmeras om vid däckskifte. I dessa fall kan man kontakta närmaste Vianor-anläggning så hjälper vi dig med detta.

 Överst på sidan >>Vad gäller vid kontrollbesiktning?

TPMS-systemet är obligatoriskt enligt EU-kraven men Sverige har dock valt att inte införa kravet på TPMS i de nationella regler som tar över när fordonet tagits i bruk. Detta innebär att TPMS-system är obligatoriskt fram till att fordonet tas i bruk, det vill säga när bilen ställs på första gången. Efter att fordonet har tagits i bruk så är TPMS ett frivilligt system för svenska fordonsägare. För mer information om TPMS och regler hänvisar vi till transportstyrelsen.

  Överst på sidan >>