Optimala förvaringsförhållanden hjälper dig hålla däckens gummiblandning i gott skick och däcken säkra längre. Det viktigaste är att förvara däcken inomhus, skyddade mot t.ex. solljus, fukt och olja och fetter. Dessutom bör däck inte förvaras under förhållanden där de blir klämda eller kan vridas under förvaringen.   

Var uppmärksam på följande när du förvarar däck:

1. Temperatur 

Temperaturen i förvaringsutrymmet bör vara lägre än +25 C. Helst ska temperaturen ligga under +15 C och det ska vara mörkt. Om det är varmare än +25 C eller kallare än 0 C kan gummits egenskaper förändras, vilket kan förkorta däckens livslängd. Förvarning i svala förhållanden försämrar inte gummiprodukters egenskaper. 

2. Fukt 

Alltför fuktiga förhållanden bör undvikas. Fuktigheten i förvaringsutrymmet får inte vara så hög att det bildas vatten på däcken. Däcken får inte förvaras så att de exponeras för regn eller vatten. 

3. Ljus 

Däcken måste skyddas mot ljuset, speciellt mot direkt solljus och mot ljus från starka lampor som har hög ultravioletthalt. 

4. Syre och ozon 

Ozon har en stark negativ påverkan på däck. I förvaringsutrymmet får det inte finnas apparater som alstrar ozon. Exempel på sådana apparater är fluor- eller kvicksilverånglampor, elapparater med högspänning, elmotorer eller andra elapparater som kan generera gnistor eller urladdningar. 

5. Yttre påverkan och form 

Om möjligt ska däck förvaras i sin naturliga form så att de inte utsätts för spänningar, tryck eller torsion. Starka deformationer som utvecklas under långvarig förvaring kan gå sönder när de utsätts för tryck. 

6. Lösningsmedel, oljor, smörjmedel, värme 

Däcken får inte ens under kortare tid komma i kontakt med lösningsmedel, olja eller smörjmedel. Däcken är även känsliga för värme så skydda därför däcken från exempelvis svetsgnistor. 

Kontrollera också om det är tillåtet att förvara däck t.ex. i en nätbur i källaren. Det kan vara förbjudet av brandsäkerhetsskäl, eftersom brinnande däck skapar giftig och tjock rök som fördröjer räddningsinsatser. 

Fördelarna med ett däckhotell 

Det finns många bra anledningar till att använda ett däckhotell, här kommer några:  

  • Du sparar plats när däcken inte ligger i ditt förråd eller någon annanstans på din egen risk. 
  • Förhållandena hos däckhotellet är idealiska för att förvara däck. Däcken är skyddade mot UV-ljus och det finns inga ämnen som kan skada däcken. 
  • Däcken tvättas och deras skick kontrolleras samtidigt. 
  • Däckbyten för vinter- och sommarsäsongerna är smidiga när du förvarar dina däck i däckhotellet. 
  • Genom att förvara dina däck under optimala förhållanden kan du utöka deras livslängd. 

Varmt välkommen att förvara dina däck hos oss på Vianor. Hitta din närmsta verkstad här.

Däckhotell

Däckhotell

Är du i behov av däckhotell? Klicka här för att snabbt och enkelt påbörja din däckförvaring!

Boka däckhotell