Rätt förvaring

varastointi.jpgGenom att förvara däcken på rätt sätt kan man förlänga deras livslängd.

 1. Temperatur
  Temperaturen i förvaringsutrymmet bör vara lägre än +25 C. Helst ska temperaturen ligga under +15 C och det ska vara mörkt. Om det är varmare än +25 C eller kallare än 0 C kan gummits egenskaper förändras, vilket kan förkorta däckens livslängd. Förvarning i svala förhållanden försämrar inte gummiprodukters egenskaper.
 2. Fukt
  Alltför fuktiga förhållanden bör undvikas. Fuktigheten i förvaringsutrymmet får inte vara så hög att det bildas vatten på däcken. Däcken får inte förvaras så att de exponeras för regn eller vatten.
 3. Ljus
  Däcken måste skyddas mot ljuset, speciellt mot direkt solljus och mot ljus från starka lampor som har hög ultravioletthalt.
 4. Syre och ozon
  Ozon har en stark negativ påverkan på däck. I förvaringsutrymmet får det inte finnas apparater som alstrar ozon. Exempel på sådana apparater är fluor- eller kvicksilverånglampor, elapparater med högspänning, elmotorer eller andra elapparater som kan generera gnistor eller urladdningar.
 5. Förändringar
  Om möjligt måste däcken förvaras så att de inte är utsatta för spänningar, press eller vridningar. Kraftiga förändringar under en långvarig förvaring kan leda till skador när däcken tas i bruk och belastas.
 6. Lösningsmedel, oljor, smörjmedel, värme
  Däcken får inte ens under kortare tid komma i kontakt med lösningsmedel, olja eller smörjmedel. Däcken måste skyddas mot kraftiga ljuskällor och svetsgnistor.