varastointi.jpgDet är viktigt hur man förvarar sina däck som inte används. Genom att förvara däcken på rätt sätt kan man förlänga deras livslängd. Här kommer några viktiga faktorer som påverkar livslängden på dina däck

Temperatur

Temperaturen i förvaringsutrymmet bör vara lägre än +25 C. Helst ska temperaturen ligga under +15 C och det ska vara mörkt. Om det är varmare än +25 C eller kallare än 0 C kan gummits egenskaper förändras, vilket kan förkorta däckens livslängd. Förvarning i svala förhållanden försämrar inte gummiprodukters egenskaper.

Fukt

Alltför fuktiga förhållanden bör undvikas. Fuktigheten i förvaringsutrymmet får inte vara så hög att det bildas vatten på däcken. Däcken får inte förvaras så att de exponeras för regn eller vatten.

Ljus

Däcken måste skyddas mot ljuset, speciellt mot direkt solljus och mot ljus från starka lampor som har hög ultravioletthalt.

Syre och ozon

Ozon har en stark negativ påverkan på däck. I förvaringsutrymmet får det inte finnas apparater som alstrar ozon. Exempel på sådana apparater är fluor- eller kvicksilverånglampor, elapparater med högspänning, elmotorer eller andra elapparater som kan generera gnistor eller urladdningar.

Yttre åverkan

Om möjligt måste däcken förvaras så att de inte är utsatta för spänningar, press eller vridningar. Kraftiga förändringar under en långvarig förvaring kan leda till skador när däcken tas i bruk och belastas.

Lösningsmedel, oljor, smörjmedel, värme

Däcken får inte ens under kortare tid komma i kontakt med lösningsmedel, olja eller smörjmedel. Däcken är även känsliga för värme så skydda därför däcken från exempelvis svetsgnistor.

Vianors Däckhotell

När du vill säsongsförvara dina däck och få mer plats i ditt garage tar vi gärna emot dina däck på Vianors däckhotell. Vi erbjuder tillförlitlig och säker förvaring av däck under optimala förhållanden. Vi tvättar och förvarar dina vinterdäck under sommarsäsongen och dina sommardäck på vintern. När det är dags att byta däck får du ett tidbokningsförslag via SMS som du enkelt kan bekräfta. Behöver du ändra din tid kan du enkelt göra detta på vår hemsidan. Vi byter sedan däck på din bil och du kan känna sig säker att däckens skick och lufttryck är kontrollerade - Bekvämt, säkert och enkelt!

Däckhotell

Däckhotell

Är du i behov av däckhotell? Klicka här för att snabbt och enkelt påbörja din däckförvaring!

Boka däckhotell