Vad händer med dina gamla däck?

Uttjänta däck ska inte slängas på soptippen. Däck kan återanvändas på många olika sätt. Det finns skillnader på återvinning i olika länder.

 • Importören har ansvaret över återvinningen
  Sverige, Finland, Norge, Frankrike, Belgien, Tjeckien, Grekland, Ungern, Holland, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien
 • Importören betalar skatt till staten som tar hand om återvinningen
  Danmark, Lettland, Slovakien
 • Lagstiftningen anger riktlinjerna, men varje aktör bestämmer själv hur återvinningen ska ordnas
  Österrike, Tyskland, Irland, Schweiz, England

Sverige är en föregångare när det gäller att återvinna däck. Över 90 procent av de gamla däcken återvinns. Återvinningsavgiften ingår i däckens pris och däckverkstaden levererar de gamla däcken till återvinning.

Däckets livscykel

Med produktens livscykel menas de olika faser som har att göra med dess tillverkning, användning och slutanvändning, det vill säga från råvara till avfall. Däckets livscykel har sin början på ett gummiträd i södra jordklotet, till exempel i Indonesien eller i Thailand. I livscykeln ingår tillverkning av råvaror och produkter, lagring samt mängder av transporter. Däckets livscykel tar sin slut när gamla uttjänta däck mals ner och används bland annat vid vägbyggen.

Livscykeln kan grovt delas i fyra delar

 1. Tillverkningen och anskaffningen av produktionselement, som till exempel råvaror och energi
 2. Tillverkningen av däck
 3. Användningen av däck
 4. Nyttoanvändningen av uttjänta däck

Det är då däcket används då huvudparten av däckets miljöpåverkan under dess livscykel skapas. Däckets största miljöpåverkan är fordonets bränsleförbrukning. Genom att minska däckets vikt och rullmotstånd går det att minska fordonets bränsleförbrukning och genom det minskar också avgasutsläppen samt växthusgaserna. Det är dock förarens körstil som avgör hur stora avgasutsläppen blir. Genom att köra ekonomiskt går det att minska bränsleförbrukningen med 10-20 procent.

Fråga efter reglerna för återvinning hos din däckhandlare!

Förläng däckets livslängd